YÊU SỬ VIỆT.COM

YEUSUVIET.COM - Trong lịch sử Việt NamTrịnh - Nguyễn phân tranh là một trong hai cuộc nội chiến Việt Nam tàn khốc và đẫm máu nhất, nhưng xoay quanh cuộc chiến đó là số phận của một Vương triều với những Hoàng đế chỉ còn là những con rối - những con rối Vĩ đại, trên bàn cờ chính trị lúc bấy giờ. Vương triều đó là Nhà Hậu Lê, được khai mở bằng vị Anh hùng dân tộc Lê Lợi, kéo dài đến 356 năm nhưng đến hơn 256 năm trong số thời gian đó là chiến tranh, loạn lạc và chỉ làm những vị vua bù nhìn! Đánh thương thay cho một triều đại đã chấm dứt vĩnh viễn giấc mộng đô hộ và đồng hóa người Việt của người Hán, lại phải làm con cờ chính trị cho những dòng họ mang đầy những mưu đồ riêng.


Post a Comment

0 Comments